Facility managment a správa polyfunkčných budov

Staráme sa, aby technológie a stavebné prvky
objektu boli optimálne funkčné v súlade s potrebami ich užívateľov.

Pomôžeme Vám, aby ste sa mohli plnohodnotne venovať hlavnému predmetu činnosti tým, že na seba preberáme riadenie podporných činností pri správe nehnuteľností, napr.:

  • riadenie a optimalizácia dodávok energií
  • zaisťujeme revízie a odborné technické prehliadky podľa platných vyhlášok a noriem (napr. elektro, výťahy, spotrebiče a pod.)
  • zebezpečujeme činnosť PO a BOZP - kontrolná činnosť požiarnym technikom, revízie PH a HP
  • sprostredkujeme právne poradenstvo a vypracovanie súdno-znaleckých posudkov