Veľké Bielice kancelárske priestory

Kancelárska priestory Veľké Bielice

PoschodieI. poschodie
Výmera priestoru87m2
K dispozícii o ihneď
Dlžka nájmudoba neurčitá s 3 mesačnou výpovednou lehotou
Splatnosť nájmumesiac vopred
Výška nájmu bez DPHDohoda
Náklady na energie ( elektrika, kúrenie, voda ) bez DPH
Spoločné prevadzkové náklady (náklady na správu budovy) bez DPH
Mecačné náklady spolu bez DPH