Consulting a fundraising

  • analýza projektového zámeru

  • spracovanie podnikateľského zámeru

  • sprostredkovanie kontaktov

  • vyhľadanie obchodných príležitostí

  • marketingové poradenstvo

  • spracovanie štúdií, expertíz, analýz, manuálov

  • poradenstvo v oblasti financovania

  • analýza možností financovania projektov

  • vhodné pre súkromný aj verejný sektor