Marketingové poradenstvo a merchandising

Zabezpečíme, aby sa všetky dôležité informácie o Vašej predajni dostali v reálnom čase k Vám, resp. ku Vašim kolegom vhodným výberom softwérových nástrojov na zber dát a reporting

  • merchandise analysis - tovarová analýza
  • sales analysis a KPI - analýza predaja a kľúčové indexy výkonnosti
  • customer analysis - analýza zákazníkov (poradenstvo v oblasti e-komunikácie a web designu.V spolupráci so špičkovými web designérmi navrhneme internetovú marketingovú komunikáciu, ktorá zahŕňa)
  • návrh a výroba web stránky
  • automatické odosielanie e-mailov vo zvolenej frekvencii (okamžité, denné, týždenné, mesačné)
  • automatické odosielanie sms správ